Loading...
Home2019-02-01T08:52:51+00:00

Welkom

 
 

Beste Collega,

Graag uw aandacht voor het BVOT Lentesymposium dat zal plaatsvinden op 30 maart 2019 in Het Pand te Gent.

Het belang van evidentie en een correcte indicatiestelling in de dagdagelijkse orthopedische praktijk kan niet worden onderschat.

Hoe kunnen we het resultaat van onze patiënten optimaliseren?

We nodigen U graag uit om samen te overleggen over dit actueel onderwerp

De accreditatie in rubriek 6 – Ethiek en Economie werd aangevraagd.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Jan Noyez                                        Guy Molenaers
Congresvoorzitter                          Voorzitter BVOT